-A A +A

WPR Kultura+


Kolejnych 90 tys. stron z wybranych akt metrykalnych oraz akt stanu cywilnego z lat 1810-1911 z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, zostanie zdigitalizowanych dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ na rok 2014 i 2015.  Akta  metrykalne oraz akta stanu cywilnego są jednymi z najczęściej udostępnianych archiwaliów, zawierają bezcenne informacje na temat mieszkańców Krakowa i Małopolski. Stanowią podstawę badań prowadzonych przez genealogów, naukowców i pracowników urzędów. Z akt wydawane są także odpisy i kopie na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych. Realizowany projekt umożliwi  zabezpieczenie bezcennych danych będących częścią polskiego dziedzictwa kulturowego i zdeponowanie kopii cyfrowych w Centralnym Repozytorium Cyfrowym w NAC. Archiwalia zostaną zdigitalizowane w ramach usługi zewnętrznej zgodnie z zasadami Katalogu Dobrych Praktyk i Standardów Digitalizacji Materiałów Archiwalnych. Podstawowym zadaniem Archiwum Narodowego w Krakowie jest dbałość o przechowywane  archiwalia, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń. Zespoły przeznaczone do procesu digitalizacji wytypowano biorąc pod uwagę ich obecny stan zachowania, pozwalający na uzyskanie kopii cyfrowych bez wcześniejszego przeprowadzenia procesów konserwatorskich. Naturalną konsekwencją uzyskania cyfrowej wersji akt metrykalnych i akt stanu cywilnego będzie zapewnienie użytkownikom, bezpłatnego  pozbawionego wszelkich barier dostępu do nich za pośrednictwem Internetu poprzez stronę domową Archiwum w dziale Zbiory online. oraz serwis www.szukajwarchiwach.pl