-A A +A

750-ta rocznica lokacji miasta Krakowa na prawie magdeburskim

5 czerwca 2007 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Prezydent Jacek Majchrowski otworzył wystawę "Kraków - Europejskie Miasto Prawa Magdeburskiego 1257-1791" zorganizowaną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Archiwum Państwowe w Krakowie oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Miasta Krakowa.

Na uroczystość otwarcia wystawy zostali zaproszeni m.in. Metropolita Krakowski Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, dr Lutz Trümper - Nadburmistrz Stolicy Krajowej Magdeburg, prof. dr hab. Matthias Puhle - Dyrektor Kulturhistorisches Museum Magdeburg, dr Rafał Dutkiewicz - Prezydent Miasta Wrocławia, Jego Magnificencja prof. dr hab. Karol Musioł - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Franciszek Ziejka - Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, prof. dr hab. Andrzej Chwalba - Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Kraków, prof. dr hab. Krzysztof Zamorski - Przewodniczący Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, dr Sławomir Radoń - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Z okazji jubileuszu zaprezentowany został Krakowianom oraz przybyłym Gościom oryginalny akt lokacyjny wystawiony w dniu 5 czerwca 1257 roku przez księcia Bolesława Wstydliwego. Dokument ten jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Krakowie, gdzie wraz ze staropolskimi archiwaliami miasta tworzy unikatowy zbiór dokumentacji miejskiej zachowanej na ziemiach polskich.

Celem wystawy było ukazanie całokształtu funkcjonowania miasta przez ponad pięć wieków w oparciu o normy prawa magdeburskiego. Zasady przyjęte w 1257 roku były podstawą organizacji życia miasta, ukształtowały jego rozwój przestrzenny i określiły reguły działalności instytucji miejskich. Obowiązywały one aż po kres I Rzeczypospolitej, do chwili uchwalenia przez Sejm Czteroletni w dniu 18 kwietnia 1791 roku ustawy o miastach. Założeniem autorów wystawy było ukazanie wpływu decyzji o zreorganizowaniu Krakowa na wzór Magdeburga na dalszy rozwój istniejącego tu już wcześniej organizmu miejskiego.

Zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z wieloma dziedzinami życia miasta i jego mieszkańców. Zaprezentowano rozwój układu przestrzennego aglomeracji krakowskiej, przedstawione zostały również różnorodne aspekty działalności instytucji samorządowych, sądowych, życia gospodarczego (rzemiosła, organizacji cechowych, handlu), obronności miejskiej oraz życia codziennego, intelektualnego i religijnego dawnych mieszkańców Krakowa.

Na wystawie przedstawiono także w postaci makiet oraz multimedialnych prezentacji rekonstrukcje aglomeracji krakowskiej z okresu świetności miasta w połowie XVII wieku, Rynku krakowskiego w II połowie XVIII wieku oraz kilku przykładowych dla miasta obiektów: Ratusza, Kościoła Wszystkich Świętych i kamienicy mieszczańskiej - Pałacu Krzysztofory.

W dniu otwarcia zapewniono mieszkańcom i turystom możliwość bezpłatnego nocnego zwiedzania wystawy. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog oraz prezentacja internetowa. Zobacz więcej...>>>

Z okazji jubileuszu Archiwum Państwowe przygotowało okolicznościowe wydawnictwa:

  • Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku.
  • Karty pocztowe upamiętniające obchody 750-lecia lokacji miasta Krakowa.

Archiwum uczestniczyło również w przygotowaniu kolejnego tomu Atlasu historycznego miast polskich poświeconego Krakowowi.