-A A +A

Muzeum Historii Polski

22 października 2012 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Archiwum Państwowym w Krakowie a Muzeum Historii Polski w Warszawie o współdziałaniu obydwu instytucji przy opracowaniu wystawy stałej w Muzeum.

Kopie materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu naszego Archiwum, będą eksponowane jako świadectwo historii państwa i narodu. Dzięki temu porozumieniu szersza publiczność będzie miała możliwość zapoznania się z dokumentami, które na co dzień przechowywane są w magazynach archiwalnych.