-A A +A

Obowiązki państwowych i samorządowych instytucji

Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zobowiązane są do właściwego postępowania z dokumentacją w nich powstającą i gromadzoną. Ze względu na status danej jednostki, mają one inny zakres obowiązków: