-A A +A

Godziny otwarcia czytelni

Archiwalia w formie akt luźnych udostępniane są wyłącznie po spaginowaniu (nadaniu numeracji stronom). W przypadku gdy zamówione archiwalia nie posiadają paginacji ich udostępnienie będzie możliwe w terminie ustalonym z osobą prowadzącą pracownię naukową (dotyczy także osób zamiejscowych).

Oddział I - Kraków, Zamek Wawel
(akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin oraz kolekcji i zbiorów)

pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 

realizacja zamówień: w godzinach 9.00-9.15, 11.00-11.15, 13.00-13.15; dla osób zamiejscowych pierwsza realizacja na bieżąco,
pozostałe w godzinach realizacji.

Oddział II - Kraków, ul. Grodzka 52
(akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.)

pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 

realizacja zamówień: przed godz. 9.00 (z dnia poprzedniego) i o godz. 12.00; dla osób zamiejscowych pierwsza realizacja na bieżąco,
pozostałe w godzinach realizacji.
 

Oddział III - Kraków, ul. Sienna 16
(akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych)

pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. (przerwa 11.30-11.45); dyżur popołudniowy od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00-19.00.  (w okresie lipiec-sierpień nie ma dyżuru popołudniowego)

realizacja zamówień: do godz. 9.30, 12.00-12.30 oraz 14.00-14.30 - dot. dyżuru popołudniowego (w godzinach 16.00-19.00 rewersy nie są realizownane); dla osób zamiejscowych pierwsza realizacja na bieżąco, pozostałe zamówienia w godzinach realizacji. 

Oddział IV - Kraków, ul. E. Orzeszkowej 7
(akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.)

pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 15.00 (przerwa 12.00.-12.15) 

realizacja zamówień: przed godz. 9.00 (z dnia poprzedniego) i o godz. 12.00; dla osób zamiejscowych realizacja na bieżąco

Oddział V - Kraków, ul. Lubicz 25b
(materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej)

pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. (przerwa 11.00-11.15)

realizacja zamówień: przed godz. 9.00 (z dnia poprzedniego), w ciągu dnia w miarę możliwości na bieżąco; dla osób zamiejscowych realizacja na bieżąco

Oddział w Bochni - ul. Konstytucji 3 Maja 3

pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-15.00. 

realizacja zamówień: na bieżąco

Oddział w Nowym Sączu - ul. Jagiellońska 56a

pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-15.00 (przerwa 11.30-11.45) 

realizacja zamówień: 9:00 (z dnia poprzedniego) i o godz. 11.45; dla osób zamiejscowych w miarę możliwości realizacja na bieżąco,

Oddział w Tarnowie - ul. Chemiczna 16

pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-15.00 

realizacja zamówień: na bieżąco

Ekspozytura w Spytkowicach - ul. Zamkowa 48

pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

realizacja zamówień: na bieżąco