-A A +A

Godziny urzędowania

Dyrektor - dr hab. Wojciech Krawczuk 

Zastępca Dyrektora - dr Kamila Follprecht
 

30-960 Kraków
ul.Sienna 16
e-mail: sekretariat@ank.gov.pl
tel. + 48 12 422 40 94; + 48 12 421 27 90; + 48 12 421 68 81
fax + 48 12 421 35 44

Informacja archiwalna i dziennik podawczy
+ 48 12 421 37 33
e-mail: informacja@ank.gov.pl
Przyjmowanie pism, wydawanie dokumentów oraz udzielanie informacji (pok. nr 1)
w poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów
kierownik - Wiesław Filipczyk
31-001 Kraków
Zamek Wawel
tel. +12 422 23 24
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

Oddział II - akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.
kierownik - Mariusz Kluczewski
31-044 Kraków
ul. Grodzka 52,
tel. +12 422 19 75
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych
kierownik - Aleksander Korolewicz
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 19
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.
kierownik - Iwona Fischer
31-065 Kraków,
ul. Elizy Orzeszkowej 7
tel. +12 422 58 33
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej
kierownik - Mariola Szaleniec
31-503 Kraków
ul. Lubicz 25 b,
tel. +12 421 42 19
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

Oddział VI - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
kierownik - Katarzyna Jaskółka-Leśniak
30-960 Kraków
ul. Grodzka 52
tel. +12 433 76 30
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
(wskazane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu konsultacji)

Oddział VII - ds. administracyjnych
kierownik Anna Maćków
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 29
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

Oddział VIII - konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego
kierownik - Małgorzata Bochenek
31-503 Kraków
ul. Lubicz 25 b
tel. +12 430 33 67

Dział finansowo-księgowy
główny księgowy - Bożena Urantówka
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 16 lub 17
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
kierownik - Agnieszka Gicala
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 3
tel./fax +48 14 612 21 07, e-mail: bochnia@ank.gov.pl
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
kierownik - Sylwester Rękas
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56 A
tel./fax: +48 18 442 06 59, e- mail: nowysacz@ank.gov.pl
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
kierownik - Maciej Dudek
33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 16
tel./fax: +48 14 633 06 21, e-mail: tarnow@ank.gov.pl
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Archiwum Narodowe w Krakowie Ekspozytura w Nowym Targu
kierownik - Zygmunt Kukulski
34-400 Nowy Targ, Oś. Na Skarpie 11/9
tel.\fax +48 18 266 35 48, e-mail: nowytarg@ank.gov.pl
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Archiwum Narodowe w Krakowie Ekspozytura w Spytkowicach
kierownik - Maciej Mocniak
34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 48
tel./fax +48 33 879 16 05, e-mail: spytkowice@ank.gov.pl
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00