-A A +A

Dawne Pismo

Przygotowaliśmy stronę internetową www.dawnepismo.ank.gov.pl, będącą interaktywnym przewodnikiem do nauki odczytywania dawnego pisma.
Strona obejmuje:
  • część teoretyczną – przybliża zagadnienia związane z historią pisma,
  • blok praktyczny – umożliwia wykonywanie ćwiczeń z odczytywania historycznych dokumentów,
  • strefę edukacji poprzez zabawę – oferuje zestaw gier i zabaw, związanych z dawnym pismem.
Naszym dążeniem jest przekazanie wiedzy nt. pisma w sposób przystępny, odbiegający od ujęć podręcznikowych, a przede wszystkim umożliwienie samodzielnego nabywania praktycznych umiejętności poprzez ćwiczenia i zabawę.
 
Projekt skierowany jest do:
  • użytkowników archiwów, w tym genealogów i historyków amatorów, którzy w swoich poszukiwaniach stają przed zadaniem „odszyfrowania” zapisów sprzed wieków,
  • studentów i nauczycieli, zgłębiających tajemnice z przeszłości, a także tych, którzy zajmują się badaniem dziejów pisma,
  • pasjonatów historii.
 
Ćwiczenia praktyczne i zabawy przygotowano w oparciu o dokumenty powstałe od średniowiecza po XX w. Wśród nich odnaleźć można przywileje królewskie, listy prywatne czy wpisy do ksiąg metrykalnych. Wykorzystane teksty uwzględniają różne poziomy trudności, dzięki czemu łatwo wybrać odpowiednią dla siebie kategorię zadań. Projekt w całości oparty został na materiałach archiwalnych z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.dawnepismo.ank.gov.pl, miejsca, w którym nie tylko można samodzielnie odczytać dokument królewski, ale także napisać swoje imię ręką średniowiecznego pisarza czy złożyć puzzle w obraz dawnej mapy.
 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych