-A A +A

Gra sądecka

Zakończenie Gry Sądeckiej!

Wędrówka „Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego” dobiegła końca. Mamy nadzieję, że była ona ciekawą przygodą dla wszystkich – zarówno uczestników Gry, jak i jej jurorów, a także postronnych obserwatorów i kibiców.

Wyniki konkursu

Pierwsze miejsce zdobyły FILATERKI
Drugie miejsce zajęła grupa STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom Gry serdecznie gratulujemy!

W Grze udział wzięły następujące osoby:

Uczennice Gimnazjum nr 5 im. św. Kingi czyli FILARETKI, w składzie:
Anna Matusik – klasa I e
Katarzyna Majca – klasa I e
Kamila Kościelniak – klasa I e
Jadwiga Michalik – klasa I e
Patrycja Sowa – klasa I e
Angelika Woźniak – klasa I e
Anna Wójtowicz – klasa I e

FILARETKI, stoją od lewej: Anna Wójtowicz, Jadwiga Michalik, Kamila Kościelniak, Katarzyna Majca, Anna Matusik, Angelika Woźniak, Patrycja Sowa, opiekunka grupy p. Jolanta Górowska. 

Uczniowie Gimnazjum nr 11 im. A. Mickiewicza czyli STOWARZYSZENIE BEZ DOBREGO SKRÓTU, w składzie:

Ewa Gołąb – klasa II e
Karol Wnęk – klasa II e
Filip Papaj – klasa II e
Eliza Dunikowska – klasa III b
Szymon Mazurek – klasa II d
Julia Najduch – klasa III f
Mateusz Piekarczyk – klasa II e

STOWARZYSZENIE BEZ DOBREGO SKRÓTU, stoją od lewej: Mateusz Piekarczyk, Ewa Gołąb, Filip Papaj, Eliza Dunikowska, Karol Wnęk, Julia Najduch, Szymon Mazurek

Uczniowie Gimnazjum Akademickiego im. króla Bolesława Chrobrego czyli STRACHY NA LACHY, w składzie:

Julia Kiklica – klasa II
Gabriela Bąk – klasa II
Aleksandra Serafin – klasa I
Szymon Fecko – klasa II

STRACHY NA LACHY, od lewej: Aleksandra Serafin, Julia Kiklica, Gabriela Bąk, Szymon Fecko

Uczniowie Gimnazjum nr 10 im. Orląt Lwowskich czyli STRZAŁW DZIESIĄTKĘ, w składzie:

Partycja Jaworska – klasa II a
Daria Foks – klasa II a
Ewelina Więcławek – klasa III c
Gabriela Dąb – klasa III c
Radosław Kubiesza – klasa III b
Karol Chomoncik – klasa III b
Paulina Skierska – klasa II c

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, siedzą od lewej: Ewelina Więcławek, Gabriela Dąb, Karol Chomoncik, Daniel Łaś, stoją od lewek: Radosław Kubiesza, Paulina Skierska, Patrycja Jaworska, Daria Foks.

Uczniowie Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki czyli SZÓSTKA Z PLUSEM, w składzie:

Iga Berezowska – klasa II b
Katarzyna Potoczek – klasa II b
Urszula Suomek – klasa II b
Anna Sarota – klasa II b
Daria Pach – klasa II b
Ewelina Szkarłat – klasa II b
Monika Jasińska – klasa II b

SZÓSTKA Z PLUSEM, siedzą od lewej w górnym rzędzie: Urszula Suomek, Katarzyna Potoczek, Iga Berezowska, Anna Sarota, od lewej w dolnym rzędzie: Ewelina Szkarłat, Monika Jasińska, Daria Pach.

 

Dziękujemy za udział w konkursie! Gdy proponowaliśmy nietypową formułę konkursu, składającą się z kilku różnorodnych etapów, naszym zamierzeniem było sprawić, by na drugi plan zeszła rywalizacja i aby zabawa i radość ze wspólnej pracy, odkrywania historii naszego miasta i własnych talentów stała się głównym celem Gry. Jeśli choć trochę udało nam się ten cel osiągnąć, to możemy uznać Grę Sądecką za sukces!

Komitet Organizacyjny

 

Organizując Grę Sądecką chcieliśmy przede wszystkim stworzyć atrakcyjną dla młodzieży formę poznania historii, ważnej, bo historii najbliższego regionu, przez pryzmat biografii wybitnego człowieka, portrecisty, społecznika, a przede wszystkim Sądeczanina - Bolesława Barbackiego.

Cel ten został osiągnięty, czego najlepszym dowodem są przede wszystkim wspaniałe prace konkursowe, stworzone przez uczestników Gry.

Zakończenie Gry Sądeckiej uświetniły dwie uroczystości. 4 kwietnia 2013 r. odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej „Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego”, na którym zaprezentowano szerokiemu gronu odbiorców ww. prace konkursowe. Wystawę zorganizowano we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Prace konkursowe można podziwiać do 24 kwietnia w Galerii TPSP.

Drugą uroczystością uświetniającą zakończenie Gry było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród jej laureatom i uczestnikom, które odbyło się 9 kwietnia 2013 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Uczestników uroczystości w pogodny nastrój wprowadził występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sądeczoki”, działającego pod auspicjami Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Po występie nadszedł czas na krótkie przemówienia. Głos zabrali: dr Barbara Berska - Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie, Stanisław Szudek – Dyrektor nowosądeckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, Sylwester Rękas – kierownik nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Pani Anna Wrońska – pomysłodawczyni projektu, obecnie pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Żywcu – w kilku słowach podsumowała wyniki i przebieg konkursu.

Przed wręczeniem nagród kilka słów do uczestników Gry skierowali także: Pani Maria Teresa Maszczak – autorka monografii poświeconej życiu i twórczości Bolesława Barbackiego, wieloletni kustosz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i konsultant merytoryczny Gry oraz Pan Janusz Michalik – kierownik artystyczny MOK w Nowym Sączu, aktor i reżyser Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, animator kultury.

Kulminacyjnym punktem programu było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom i uczestnikom konkursu. Dyplomy wręczała Pani dr Barbara Berska - dyrektor ANK, natomiast nagrody rzeczowe ufundowane przez MOK i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wręczali: Pani Maria Teresa Maszczak i Pan Janusz Michalik. Gratulacjom i wyrazom podziwu dla pracy uczestników Gry nie było końca.

Na zakończenie chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowana i uroczystego zakończenia Gry Sądeckiej, a w szczególności:

Pani Marcie Jakubowskiej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu – za udostępnienie miejsca na uroczystość rozdania dyplomów i nagród,
Pani Marii Bogusławie Wójcik - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu – za umożliwienie zorganizowania wystawy w galerii TPSP,
Pani Milenii Małeckiej-Rogal - Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - za oprawę artystyczną uroczystości rozdania nagród i dyplomów

Członkom Komisji Oceniającej w składzie:

Pan Antoni Szczepanek – przewodniczący komisji (emerytowany nauczyciel historii w I LO im. Jana Długosza w N Sączu),
Pan Stanisław Szudek – Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Pani Anna Totoń – przewodnik PPTK, znawczyni i miłośniczka historii Nowego Sącza, działaczka społeczna,
Pan Patryk Wicher – Radny Miasta Nowego Sącza, działacz społeczny,
Pan Łukasz Połomski – nauczyciel, historyk regionalista.

Konsultantom Merytorycznym:

Pani Marii Teresie Maszczak - emerytowanemu kustoszowi Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, autorce monografii o Bolesławie Barbackim,
Panu Stanisławowi Korusiewiczowi - historykowi, regionaliście i archiwiście z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu,

Podziękowania równiez składamy:

Pani Monice Ślepiak – za konsultacje przy tworzeniu drzewa genealogicznego rodu Barbackich,
Pani Iwonie Biernackiej i Panu Markowi Liberowi – za pomoc w instalacji wystawy,
Panu Robertowi Ślusarkowi - Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – za udostępnienie kopii obrazów Bolesława Barbackiego,
Telewizji RTK za udostępnienie na potrzeby konkursu filmu dokumentalnego o rodzie Barbackich,
Panu Czesławowi Sarocie - Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu – za udostępnienie kroniki prowadzonej przez Bolesława Barbackiego,
Panu Adamowi Gomółce i Pani Barbarze Jabłońskiej - za udostępnienie kopii materiałów dotyczących Bolesława Barbackiego z okresu okupacji (w tym kopii portretów rysowanych w więzieniu przez Barbackiego),

A także sponsorom nagród dodatkowych w następującej kolejności:

Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Sączu – za publikacje,
Antykwariatowi „Kolekcjoner” w Nowym Sączu – za grawerowane srebrne łyżeczki,
Małopolskiemu Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – za bilety do kina,
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu – za karnety na basen,
PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu – za zobowiązanie zorganizowania wycieczki z przewodnikiem po Nowym Sączu.