-A A +A

Rok Stanisława Wyspiańskiego

Wybór archiwaliów związanych z życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Krakowie

2007 - Rok Stanisława WyspiańskiegoArchiwum Państwowe w Krakowie to nie tylko miejsce, gdzie przechowywane są ciekawe akta i pamiątki po Stanisławie Wyspiańskim, ale także miejsce z którym artysta był osobiście związany.
Zaprzyjaźniony z Adamem Chmielem, dyrektorem ówczesnego Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, często miał okazję odwiedzać budynek przy ulicy Siennej 16 i podziwiać zgromadzone tu archiwalia obrazujące dzieje Krakowa. Wydaje nam się też całkiem prawdopodobne, że w przechowywanych w krakowskim Archiwum dokumentach pergaminowych mógł znajdować inspiracje dla swojej twórczości.
Nie wypada nam zatem nie wpisać się w obchody Roku Wyspiańskiego. Czynimy to poprzez prezentację archiwaliów związanych z życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Krakowie.

Archiwum wydało publikację "Materiały archiwalne związane z osobą Stanisława Wyspiańskiego przechowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie. Przewodnik" autorstwa Krystyny Jelonek-Litewki oraz Bożeny Lesiak-Przybył.

Projekt dofinansowany ze środków Minstra Kultury i Dziedzictwa Narodowego