-A A +A

Staż absolwencki

Na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2013 r., poz. 674) absolwenci uczelni wyższych zarejestrowani jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy, mogą w miarę wolnych miejsc, odbyć staż w Archiwum Narodowym w Krakowie. W tym celu należy złożyć list motywacyjny, CV oraz wypełniony wniosek z urzędu pracy.