-A A +A

Zapraszamy

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Krowodrza-przestrzeń i tożsamość wszystkich miłośników historii Krakowa i Krowodrzy. 

Program konferencji do pobrania>> 

Współczesna dzielnica Krowodrza jest tworem polityczno-administracyjnym łączącym dawne podkrakowskie wsie: Krowodrzę, Łobzów, Nową Wieś, Czarną Wieś. Konferencja ma w swoim założeniu przybliżyć nam osoby, miejsca i wydarzenia, które składają się na bogatą historię lokalną, która liczy już ponad 700 lat.   
W szczególności interesujące nas dociekania dotyczące Krowodrzy można by ująć w trzech następujących obszarach:
1. Historia i tożsamość.
2. Przestrzeń i zabudowa.
3. Społeczeństwo i kultura.
Konferencja rozpocznie się 9 czerwca 2017 o godzinie 9.00 w Krakowie, na Wydziale Architektury oraz Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej ul. Podchorążych 1, sala wykładowa W1.
Plakat konferencja Krowodrza
 
Zgłoszenia udziału w konferencji osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 28 lutego 2017 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (500–700 słów) i krótkie CV. Termin nadesłania całych referatów (przygotowanych zgodnie z wymogami edycyjnymi), po uprzednim zaakceptowaniu ich abstraktów przez Radę Naukową, upływa 9 maja 2017 roku.
 
 

 
Szczegółowe infromacje na stronie: