-A A +A

Budowa nowej siedziby

W poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa między Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Archiwum Narodowe w Krakowie, a Skanska S.A - generalnym wykonawcą budynku nowej siedziby krakowskiego Archiwum. Podczas spotkania Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych reprezentował Ryszard Wojtkowski - Zastępca Naczelnego Dyrektora.

Wykonawca wybrany został w trybie nieograniczonego przetargu publicznego, po odrzuceniu przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania złożonego przez innego uczestnika przetargu, firmę Mostostal Warszawa S.A. Wartość robót budowlanych według oferty Skanska S. A. wynosi brutto 72 154 291,98 zł.

Nowa siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie wybudowana zostanie na działce przylegającej do południowej granicy Cmentarza Rakowickiego, w sąsiedztwie Muzeum Armii Krajowej i  Muzeum Historii Fotografii na środku obszernego kwartału terenów powojskowych położonych pomiędzy ul. Rakowicką a ul. Wita Stwosza. Przewidywany czas wykonania robót budowlanych to okres 2017-2019.

Fotorelacja z wydarzenia (fot. Małgorzata Multarzyńska- Janikowska, ANK). Autorem projektu architektonicznego nowej siedziby są: PKZ Arkona sp. z o.o. 

Więcej informacji o inwestycji: zobacz >>