-A A +A

Konkurs o Józefie Piłsudskim

Komunikat

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu, we współpracy z: Archiwum Narodowym 
w Krakowie, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu „Orionem”. Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich, oraz Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie, zapraszają nauczycieli 
i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu  miasta Nowego Sącza, powiatów: sądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, do udziału 
w Konkursie Historycznym pt. „Jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku niepodległość, ale tam wysiadłem”. Ewolucja myśli politycznej Józefa Piłsudskiego.
Konkurs ma na celu upamiętnienie, obchodzonej w bieżącym roku, 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także propagowanie idei budowy pomnika J. Piłsudskiego 
w Nowym Sączu, zainteresowanie uczestników problematyką polskich koncepcji politycznych przełomu XIX i XX w. oraz kształtowanie postaw patriotycznych. 
Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz Rady Miasta Nowego Sącza.

***

Załączniki:
1)
Regulamin konkursu
2) Wybrana bibliografia
3) Zasady przygotowania tekstu
4) Karta Uczestnika
5) Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika
6) Oświadczenie Rodziców / Prawnych opiekunów
7) Zgoda na wykorzystanie wizerunku

***

UWAGA! 
W związku z decyzją organizatora konkursu, przesunięto termin nadsyłania  prac konkursowych do dnia 30 listopada 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród planowane jest na I poł. grudnia 2018 r.