-A A +A

Wystawa „Dzieje krakowskich Żydów na przestrzeni wieków”

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prezentującej bogate zbiory Archiwum dokumentujące dzieje krakowskich Żydów od czasów średniowiecza aż po 2 połowę XX stulecia. Ekspozycja została przygotowana jako wydarzenie towarzyszące  tegorocznemu XI Kongresowi Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Żydowskich i jest w wynikiem współpracy kuratorskiej  Archiwum oraz  środowisk naukowych skupionych wokół Instytutu Judaistyki UJ.

Materiały źródłowe przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie i to przede wszystkim źródła chrześcijańskie. Wśród nich są pochodzące z XIV stulecia księgi miejskie zawierające najstarsze wzmianki dotyczące krakowskich Żydów. Na tym tle, zupełnie unikalnym zabytkiem na skalę europejską jest najstarszy zachowany na ziemiach polskich dokument hebrajskojęzyczny z 1485 roku, regulujący zasady prowadzenia przez Żydów handlu w Krakowie. Innymi rzadkimi archiwaliami są także hebrajskojęzyczne wyroki sądu rabinackiego na Kazimierzu z połowy XVIII wieku. Z późniejszych dokumentów w kolekcji cenne są akta metrykalne, spisy ludności oraz dokumenty związane z działalnością gminy wyznaniowej oraz żydowskich stowarzyszeń o różnym profilu działalności. Z czasów II wojny światowej pochodzą m.in. podania o kenkarty oraz seria 157 zdjęć obrazujących pracę przymusową, deportacje oraz przesiedlenie Żydów do getta. Z okresu powojennego zachowało się szereg dokumentów związanych z odradzaniem żydowskiego życia. Wystawę uzupełniają materiały ikonograficzne, kartograficzne oraz fotografie wybitnych Żydów, którzy przez swoją działalność religijną, społeczną i polityczną, na trwale wpisali się w dziejach miasta. Na wystawie po raz pierwszy zaprezentowano szereg nieznanych dotąd dokumentów, których wybór był efektem wieloletniej pracy badawczej cenionych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 
Wystawa przygotowana została w polsko-angielskiej wersji językowej i jest dostępna dla zwiedzających od 20 lipca do 26 października 2018 r. na dziedzińcu Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Siennej 16.
 
 

Kuratorzy:
Barbara Zbroja (Archiwum Narodowe w Krakowie)
Edyta Gawron (Instytut Judaistyki UJ)
Anna Jakimyszyn-Gadocha (Instytut Judaistyki UJ)
Alicja Maślak-Maciejewska (Instytut Judaistyki UJ)
 
Organizatorzy:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Fundacja ALEF Dla Rozwoju Studiów Żydowskich  
Związek Krakowian w Izraelu
Instytut Judaistyki UJ
Ośrodek Studiów Nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ
Gmina Miejska Kraków
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego
 
 
 
(fotorelacja z otwarcia wystawy w dniu 15 lipca 2018 r. przy ul. Krupniczej 33 oraz z prezentacji wystawy na dziedzińcu ANK: Małgorzata Multarzyńska-Janikowska)