Wyszukiwarka

  • Aby wyszukać precyzyjnie wyrażenie składające się z kilku słów, należy wstawić je w cudzysłowie, np.: "Archiwum Narodowe".
  • Aby wyszukać wpisy zawierające jedno z wpisanych słów, należy wstawić pomiędzy nie operator OR, np.: Kraków OR Tarnów.
  • Aby wyszukać wpisy zawierające obydwa z wpisanych słów, należy wstawić pomiędzy nie operator AND, np.: Kraków AND Tarnów