-A A +A

Zamówienia publiczne - Przetargi

Poniżej publikowane są ogłoszenia przetargów zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Ogłoszenie Data publikacji ogłoszenia Termin składania ofert SIWZ Odpowiedzi na pytania

Protokoły z otwarcia ofert

Odwołania  Zawiadomienie o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony  na Dostawę materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie o jakości archiwalnej (atestowanej)

Ogłoszenie 


 
18.10.2018 26.10.2018 SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 1  Protokół z otwarcia ofert  w dniu 26.10.2018 r   Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Przetarg nieograniczony na Budowę nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie

Ogłoszenie

Sprostowanie ogłoszenia 1

 Sprostowanie ogłoszenia 2

Sprostowanie ogłoszenia 3

28 października 2016 4 stycznia  2017 Sprostowanie treści SIWZ 03.01.2017

Ujednolicony SIWZ 15.12.2016

Wzór umowy 
wersja ujecnolicona

15.12.2016 r.

Modyfikacja 
SIWZ

SIWZ

SIWZ (Word)

Załączniki nr7-16 do SIWZ

 
 
 
Odpowiedzi na pytania

Odopwiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

Protokół
z otwarcia
ofert w dniu
4 stycznia
2017 r. 
Informacja o wniesieniu odwołania 1

Odwołanie firmy WARBUD

Informacja o wniesieniu odwołania 2

Odwołanie firmy SKANSKA
 

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla Inwestycji – budowy budynku Archiwum Narodowego w Krakowie

Ogłoszenie

Sprostowanie ogłoszenia 1

Sprostowanie ogłoszenia 2

Sprostowanie ogłoszenia 3

 

21 września
2016 r. 
4 listopada
2016 r. 
Pozwolenie
MWKZ

SIWZ (ujednolicony)

SIWZ

Załączniki do
SIWZ  3-8

Wzór umowy

Procedura rozstrzygania sporów

Opis przedmiotu zamówienia

Pozwolenie na budowę

ANK_PB_
ARCHITEKTURA
_OPIS

odpowiedzi na pytania

modyfikacja SIWZ 2016_10_19

 

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Zamówienie na świadczenie usług prawnych w zakresie działań związanych z prowadzaniem inwestycji „Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie"
 
14 kwietnia
2016 r. 
22 kwietnia
2016 r. 

SIWZ

zał. nr 7 do 
SIWZ

Regulamin udzielania przez Archiwum Narodowego w Krakowie zamówień na usługi niepriorytetowe, których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 

      W dniu 12 maja 2016 roku Archiwum Narodowe w Krakowie zawarło umowę na świadczenie usług prawnych w zakresie działań związanych z prowadzeniem inwestycji Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie z Kancelarią Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp.p. z siedzibą przy al. J.Ch. Szucha 8 w Warszawie (00-582).
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej budynku, nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
17 października 2014 7 listopada 2014 Regulamin
konkursu

ZAłĄCZNIKI
cz.1
cz. 2
cz.3
Mapa do celów projektowych 
dwg

Wyjaśnienia treści regulaminu
Wyjaśnienia treści regulaminu i ogłoszenia
Wyjaśnienia treści regulaminu i ogłoszenia nr 2
Odpowiedzi na pytania:
1-12

Odpowiedzi na pytania:
13-30

Odpowiedzi na pytania:
31-43

Odpowiedzi na pytania:
44-52

Odpowiedzi na pytania: 53
Odpowiedzi na pytania:
54-60

Odpowiedzi na pytania:
61-66

Odpowiedzi na pytania:
67-69

Odpowiedzi na pytania: 70-71
Rakowicka gospodarka zielenią
Rakowicka inwentaryzacja
(Ai)
Rakowicka inwentaryzacja zieleni 

NOWE!
wyjaśnienia treści regulaminu i ogłoszenia

NOWE!

- W006-15_Zastrzeżenia_SARP do Konkursu na Archiwum Narodowe w Krakowie
- 2014_DN_21_1_26_2

- pismo izba Architektów 2015-01-26-173-W
- Odpowiedź Izba Architektów 06.02.2015 r.

    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Dostawa materiałów do zabezpieczenia zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.
Ogłoszenie
9 czerwca 2014 17 czerwca 2014 SIWZ       Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie remontu elewacji, wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach, zabezpieczenia partii przyziema budynku przed wilgocią, odwodnienia dziedzińca wewnętrznego wraz z wymianą terenu utwardzonego dziedzińca, wykonanie oświetlenia dziedzińca oraz dostawa i montaż podestu na dziedzińcu budynku ANK przy ul. Siennej 16 w Krakowie
Ogłoszenie
24 kwietnia 2014 9 maja 2014 SIWZ
Zał. 1
Zał. 2-8
      Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 14.05.2014 r. oraz o dokonaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty


 
Dostawa materiałów do zabezpieczania zasobu archiwalnego  w Archiwum Narodowym w Krakowie
Ogłoszenie
31 października 2013 7 listopada 2013 SIWZ       Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa trzech serwerów do siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
28 października 2013 4 listopada 2013 SIWZ       Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa i instalacja fabrycznie nowego skanera płaskiego A0 wraz ze stacją roboczą (zestawem komputerowym) i oprogramowaniem
Ogłoszenie
24 października 2013 31 października 2013 SIWZ Odpowiedź na pytanie     Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie remontu pokrycia dachu w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie (ul. E. Orzeszkowej 7)
Ogłoszenie
5 sierpnia
2013
20 sierpnia
2013 r.
SIWZ
STWIORB
      Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa dwóch serwerów plików wraz z zasilaczem awaryjnym
Ogłoszenie
18 lipca 2013 25 lipca 2013 SIWZ       Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa dwóch serwerów plików wraz z zasilaczem awaryjnym
Ogłoszenie
25 czerwca 2013 2 lipca 2013 SIWZ Odpowiedź na pytanie     Unieważnienie przetargu