-A A +A

Bazy danych

Informacje o zespołach i zbiorach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Narodowym w Krakowie i jego oddziałach zamiejscowych w Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie można znaleźć w Systemie Ewidencji Zasobu Archiwalnego (SEZAM).
Przeglądanie bazy danych SEZAM i ZOSIA 
(Uwaga: W wyniku przeprowadzania aktualizacji baz danych w serwisie www.archiwa.gov.pl mogą występować czasowe problemy z wyświetlaniem informacji nt. miejsca przechowywania zespołów i zbiorów archiwalnych w poszczególnych oddziałach Archiwum).

Użyteczne przy poszukiwaniu informacji są również bazy danych:
Inwentarze zespołów archiwalnych
Ewidencja Ludności w Archiwaliach
Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego PRADZIAD