-A A +A

Zbiory online

 Archiwum Narodowe w Krakowie jest otwarte na nowoczesne technologie. Rozpoczęliśmy planową digitalizację zasobu archiwalnego i stale udoskonalamy naszą infrastrukturę teleinformatyczną.

Wypełniając jeden z podstawowych obowiązków udostępniamy cyfrowe kopie przechowywanych dokumentów. Już teraz z dowolnego miejsca na świecie można przy pomocy Internetu przeglądać zdigitalizowane zbiory archiwalne. Poniżej prezentujemy listę dostępnych materiałów. Będzie się ona stale powiększać.
 

Mgą Państwo otrzymywać bieżące informacje dotyczące m.in. publikowania nowych zbiorów online zapisując się do newslettera

Nr zespołu Nazwa zespołu
29/1 Księgi ziemskie krakowskie (księgi wpisów i wyroków) Aktualizacja!
29/4 Księgi grodzkie bieckie Aktualizacja!
29/5 Księgi grodzkie krakowskie
29/5 Księgi grodzkie krakowskie
(akta sejmikowe województwa krakowskiego)
 MBC 
29/7 Księgi grodzkie sądeckie
29/9 Księgi sądu wyższego (leńskiego) prawa niemieckiego na zamku bieckim
29/10 Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim 
29/11 Sąd sześciu miast
29/13 Księgi sądu sołtysiego (magdeburskiego) leńskiego sądeckiego
29/30

Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego 
(
spisy ludności woj. krakowkiego)

29/32 Varia - zbiór szczątków zespołów  Nowość! 
29/33 Akta miasta Krakowa 
29/34 Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem 
29/36 Archiwum miasta Kleparza 
29/84 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1850
29/86 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1870 
29/87 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1880
29/88 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1890
29/89 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1900
29/90 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910 
29/93 Spisy ludności miasta Podgórza 
29/114  Akta miasta Skawiny Nowość!
29/118 Akta miasta Wiśnicza
(Księga czarna złoczyńców Sądu Kryminalnego w Wiśniczu)
  
29/121 Variae civitates et villae - zbiór szczątków zespołów 
29/219 Starosta Powiatowy w Krakowie Nowość!
29/275 Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie
29/279  C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie Akualizacja!  
29/280 Kataster galicyjski
29/323 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Krakowie
29/324 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Krakowie
29/325 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie
29/326 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana w Krakowie
29/327 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Krakowie
29/328 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej
Najświętszej Marii Panny w Krakowie
29/329 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej
św. Mikołaja i szpitala św. Łazarza w Krakowie
29/330 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej
św. Stanisława i św. Michała na Skałce w Krakowie
29/331 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Krakowie  
 
29/332  Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Krakowie
29/333 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Wacława w Krakowie
29/337 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bolechowicach
29/338 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białym Kościele
29/339 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czernichowie
29/340 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Giebułtowie
29/342 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Korzkwi
29/343 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Liszkach
29/344 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mogile
29/345 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Modlnicy Wielkiej
29/346 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Morawicy 
29/347 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Porębie Żegoty
29/348 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rybnej
29/349 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zalasie
29/350 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zielonkach
29/352 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Nowym
29/353 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Starym
29/354 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czaplach Wielkich
29/355 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołczy
29/356 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goszczy
29/357 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Iwanowicach
29/359 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kalinie Wielkiej
29/360 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kozłowie
29/361 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Małym
29/362 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Wielkim
29/363 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Luborzycy
29/364 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miechowie
29/365 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nasiechowicach
29/366 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niedźwiedziu
29/367 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Prandocinie
29/368 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach
(miechowskich)
29/369 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sieciechowicach
29/370 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słaboszowie
29/371 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sławicach
29/372 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słomnikach  
29/373 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szreniawie  
29/374 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tczycy
29/375 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ulinie Wielkiej
29/376 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie
29/377 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Więcławicach
29/378 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wysocicach
29/389 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jerzmanowicach 
29/403  Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przegini
29/404  Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach (olkuskich)  
29/405 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sąspowie  
29/411 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sułoszowej 
29/526 Gminy wyznaniowe izraelickie - zbiór szczątków zespołów
29/530 Naczelny Komitet Narodowy  Aktualizacja! 
29/550 Przytulisko Weteranów 1863/1864 r. w Krakowie
29/635 Archiwum Potockich z Krzeszowic Aktualizacja! 
29/639 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich Aktualizacja! 
29/645 Akta osób i rodzin - zbiór szczątków zespołów 
29/646 Archiwum i zbiór kartograficzny Józefa Chłopickiego (Wojna w Hiszpanii) 
 
29/663 Zbiór Kartograficzny
29/678 Zbiór Zygmunta Glogera
29/679 Zbiór Ambrożego Grabowskiego
(Album Narodowe t. V, Album Narodowe t. VII, Listy Franciszka Mireckiego)
29/684 Teki Antoniego Schneidra Nowość!
29/821 Redakcja miesięcznika "Twórczość" w Krakowie 
29/1169 Redakcja Tygodnika "Odrodzenie" w Krakowie 
29/1196 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Igołomii
29/1197 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łętkowicach
29/1198 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pobiedniku Małym
29/1199 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radziemicach
29/1200 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wawrzeńczycach
29/1201 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zielenicach 
29/1203 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biórkowie Wielkim
29/1204 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niegardowie  
29/1205 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koniuszy  
29/1233 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bobinie  
29/1234 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kościelcu  
29/1235 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Poborowicach  
29/1236 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Proszowicach 
29/1418 Archiwum księdza Ludwika Ruczki
29/1470 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Podgórzu 
29/1472 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie 
29/1571 Spuścizna Franciszka Piekosińskiego
(Archiwum galicyjskich organów Rządu Narodowego 1863 r.)
29/1576  Akta poniemieckie  Nowość!
29/1578 Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie Nowość!
29/1714 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Książu Wielkim
29/2735 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tyńcu  
30/1 Akta miasta Bochni Aktualizacja! 
30/5 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Brzesku 
30/8 Akta miasta Niepołomic  
30/9 Akta miasta Uścia Solnego
30/10 Akta miasta Nowego Wiśnicza 
30/69 Starostwo Krzeczowskie 
30/76 Akta stanu cywilnego okręgu izraelickiego metrykalnego w Wiśniczu 
30/182  Zbiór afiszy   
30/183  Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Czchowie 
30/194 Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Wojniczu 
30/202  Żupa Solna w Wieliczce (dokumentacja kartograficzna) 
30/ 203  Saliny wschodniogalicyjskie (dokumentacja kartograficzna)  
30/228 Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Bochni
30/229 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łapanowie
30/230 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sobolowie
30/246 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niegowici
30/249 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Szczurowej  
30/253 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wojakowej
30/254 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czchowie 
30/255 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tymowej
30/256 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Domosławicach  
30/257 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzeziu 
30/304 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie
30/305 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bochni
30/322 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzezawie
30/332 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żegocinie 
30/336 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczepanowie
30/337 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Brzesku
30/338 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Okocimiu
30/339 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku
30/352 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Woli Batorskiej
30/356 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uszwi
30/357 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gnojniku
31/15 Akta miasta Nowego Sącza Nowość!
31/263 Akta miasta Limanowej Nowość!
31/439 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu  Metrykalnego w Grybowie
31/461 Akta stanu cywilnego Parafii Grekokatolickej w Miliku 
31/462 Akta stanu cywilnego Parafii Grekokatolickej  w Wojkowej 
31/463 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Złockiem
31/470 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Muszynie 
31/487 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzetrzewinie 
31/488 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Małgorzaty w Nowym Sączu
31/489 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chomranicach 
31/494 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu  Metrykalnego w Nowym Sączu
31/495 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wielogłowach
31/502 Akta stanu cywilnego Parafii Grekokatolickiej w Krynicy 
31/566 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowe
31/586 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Mochnaczce Niżnej
31/1236 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Czyrnej
31/1238 Akta stanu cywilnego Parafii Grekokatolickiej w Maciejowej 
31/1239 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Roztoce Wielkiej
31/1298 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łososinie Górnej 
31/1320 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu  Metrykalnego w Starym Sączu
33/276 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Tarnowie
33/309 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Żabnie
33/374 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Dąbrowie Tarnowskiej
33/375 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w  Szczucine
33/376 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Wojniczu
33/429 Akta stanu cywilnego Katedralnej Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnowie
33/430 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Czchowie