-A A +A

Zbiory online

 Archiwum Narodowe w Krakowie jest otwarte na nowoczesne technologie. Rozpoczęliśmy planową digitalizację zasobu archiwalnego i stale udoskonalamy naszą infrastrukturę teleinformatyczną.

Wypełniając jeden z podstawowych obowiązków udostępniamy cyfrowe kopie przechowywanych dokumentów. Już teraz z dowolnego miejsca na świecie można przy pomocy Internetu przeglądać zdigitalizowane zbiory archiwalne. Poniżej prezentujemy listę dostępnych materiałów. Będzie się ona stale powiększać.
(Uwzgledniono aktualizację z kwietnia 2018 r. na portalu www.szukajwarchiwach.pl)

Mgą Państwo otrzymywać bieżące informacje dotyczące m.in. publikowania nowych zbiorów online zapisując się do newslettera

Nr zespołu Nazwa zespołu
29/1 Księgi ziemskie krakowskie (księgi wpisów i wyroków)
29/4 Księgi grodzkie bieckie Nowe! 
29/5 Księgi grodzkie krakowskie Aktualizacja!
29/5 Księgi grodzkie krakowskie
(akta sejmikowe województwa krakowskiego)
 MBC 
29/7 Księgi grodzkie sądeckie Nowe!
29/9 Księgi sądu wyższego (leńskiego) prawa niemieckiego na zamku bieckim
29/10 Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim 
29/11 Sąd sześciu miast
29/13 Księgi sądu sołtysiego (magdeburskiego) leńskiego sądeckiego Nowe!
29/30

Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego 
(
spisy ludności woj. krakowkiego)

29/33 Akta miasta Krakowa 
29/34 Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem 
29/36 Archiwum miasta Kleparza 
29/84 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1850
29/86 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1870 
29/87 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1880
29/88 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1890
29/89 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1900
29/90 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910 
29/93 Spisy ludności miasta Podgórza 
29/118 Akta miasta Wiśnicza
(Księga czarna złoczyńców Sądu Kryminalnego w Wiśniczu)
  
29/121 Variae civitates et villae - zbiór szczątków zespołów 
29/275 Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie
29/280 Kataster galicyjski
29/323 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Krakowie
29/324 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Krakowie
29/325 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie
29/326 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana w Krakowie
29/327 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Krakowie
29/328 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej
Najświętszej Marii Panny w Krakowie
29/329 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej
św. Mikołaja i szpitala św. Łazarza w Krakowie
29/330 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej
św. Stanisława i św. Michała na Skałce w Krakowie
29/331 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Krakowie  
 
29/332  Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Krakowie
29/333 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Wacława w Krakowie
29/337 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bolechowicach
29/338 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białym Kościele
29/339 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czernichowie
29/340 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Giebułtowie
29/342 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Korzkwi
29/343 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Liszkach
29/344 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mogile
29/345 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Modlnicy Wielkiej
29/346 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Morawicy 
29/347 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Porębie Żegoty
29/348 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rybnej
29/349 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zalasie
29/350 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zielonkach
29/352 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Nowym
29/353 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Starym
29/354 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czaplach Wielkich
29/355 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołczy
29/356 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goszczy
29/357 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Iwanowicach
29/359 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kalinie Wielkiej
29/360 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kozłowie
29/361 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Małym
29/362 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Wielkim
29/363 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Luborzycy
29/364 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miechowie
29/365 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nasiechowicach
29/366 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niedźwiedziu
29/367 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Prandocinie
29/368 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach
(miechowskich)
29/369 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sieciechowicach
29/370 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słaboszowie
29/371 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sławicach
29/372 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słomnikach  
29/373 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szreniawie  
29/374 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tczycy
29/375 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ulinie Wielkiej
29/376 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie
29/377 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Więcławicach
29/378 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wysocicach
29/389 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jerzmanowicach 
29/403  Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przegini
29/404  Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach (olkuskich)  
29/405 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sąspowie  
29/411 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sułoszowej 
29/526 Gminy wyznaniowe izraelickie - zbiór szczątków zespołów
29/530 Naczelny Komitet Narodowy  Aktualizacja! 
29/550 Przytulisko Weteranów 1863/1864 r. w Krakowie
29/635 Archiwum Potockich z Krzeszowic 
29/639 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich
29/645 Akta osób i rodzin - zbiór szczątków zespołów 
29/646 Archiwum i zbiór kartograficzny Józefa Chłopickiego (Wojna w Hiszpanii) 
 
29/663 Zbiór Kartograficzny Nowe!
29/678 Zbiór Zygmunta Glogera
29/679 Zbiór Ambrożego Grabowskiego
(Album Narodowe t. V, Album Narodowe t. VII, Listy Franciszka Mireckiego)
29/821 Redakcja miesięcznika "Twórczość" w Krakowie 
29/1169 Redakcja Tygodnika "Odrodzenie" w Krakowie 
29/1196 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Igołomii
29/1197 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łętkowicach
29/1198 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pobiedniku Małym
29/1199 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radziemicach
29/1200 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wawrzeńczycach
29/1201 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zielenicach 
29/1203 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biórkowie Wielkim
29/1204 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niegardowie  
29/1205 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koniuszy  
29/1233 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bobinie  
29/1234 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kościelcu  
29/1235 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Poborowicach  
29/1236 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Proszowicach 
29/1418 Archiwum księdza Ludwika Ruczki
29/1470 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Podgórzu Nowe!
29/1472 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie 
29/1571 Spuścizna Franciszka Piekosińskiego
(Archiwum galicyjskich organów Rządu Narodowego 1863 r.)
29/1714 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Książu Wielkim
29/2735 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tyńcu  
30/1 Akta miasta Bochni
30/5 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Brzesku 
30/8 Akta miasta Niepołomic  
30/9 Akta miasta Uścia Solnego
30/10 Akta miasta Nowego Wiśnicza 
30/69 Starostwo Krzeczowskie 
30/76 Akta stanu cywilnego okręgu izraelickiego metrykalnego w Wiśniczu 
30/182  Zbiór afiszy   
30/183  Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Czchowie 
30/194 Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Wojniczu 
30/202  Żupa Solna w Wieliczce (dokumentacja kartograficzna) 
30/ 203  Saliny wschodniogalicyjskie (dokumentacja kartograficzna)  
30/228 Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Bochni
30/229 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łapanowie
30/230 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sobolowie
30/246 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niegowici
30/249 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Szczurowej  
30/253 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wojakowej
30/254 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czchowie 
30/255 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tymowej
30/256 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Domosławicach  
30/257 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzeziu 
30/304 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie
30/305 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bochni
30/322 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzezawie
30/332 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żegocinie 
30/336 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczepanowie
30/337 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Brzesku
30/338 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Okocimiu
30/339 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku
30/352 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Woli Batorskiej
30/356 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uszwi
30/357 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gnojniku
31/439 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu  Metrykalnego w Grybowie
31/461 Akta stanu cywilnego Parafii Grekokatolickej w Miliku 
31/462 Akta stanu cywilnego Parafii Grekokatolickej  w Wojkowej 
31/463 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Złockiem
31/470 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Muszynie 
31/487 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzetrzewinie 
31/488 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Małgorzaty w Nowym Sączu
31/489 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chomranicach 
31/494 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu  Metrykalnego w Nowym Sączu
31/495 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wielogłowach
31/502 Akta stanu cywilnego Parafii Grekokatolickiej w Krynicy 
31/566 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowe
31/586 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Mochnaczce Niżnej
31/1236 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Czyrnej
31/1238 Akta stanu cywilnego Parafii Grekokatolickiej w Maciejowej 
31/1239 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Roztoce Wielkiej
31/1298 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łososinie Górnej 
31/1320 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu  Metrykalnego w Starym Sączu
33/276 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Tarnowie
33/309 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Żabnie
33/374 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Dąbrowie Tarnowskiej
33/375 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w  Szczucine
33/376 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Wojniczu
33/429 Akta stanu cywilnego Katedralnej Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnowie
33/430 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Czchowie